Verktyg och tjänster

MSB rekommenderar

 • Använd den gemensamma, nationella bakgrundskartan
 • Säkerställ tillgång och aktualitet
 • Använd det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000
 • Använd SiTaC-symboler vid skogsbrand
 • Kommuner bör genomföra Blåljuskollen för att säkerställa den kvalitet på data som blåljusverksamheter behöver
Här finns en samling länkar till olika typer av tjänster och information som kan vara till hjälp för dig och din organisation.
 • Gemensamt referenssystem
 • Tjänst för kartutskrift
 • Blåljuskollen – Kvalitetssäkrade kommundata
 • Nordiska kartdata för beredskap och krishantering
 • Copernicus kriskarteringstjänst
 • Integrera GIS i krishantering