Verktyg och tjänster

Här finns en samling länkar till olika typer av tjänster och information som kan vara till hjälp för dig och din organisation.
  • Gemensamt referenssystem
  • Tjänst för kartutskrift
  • Blåljuskollen – Kvalitetssäkrade kommundata
  • Nordiska kartdata för beredskap och krishantering
  • Copernicus kriskarteringstjänst
  • Koll på kartan - utbildning
  • Integrera GIS i krishantering