Exempelkartor

Klicka på bilden för att se exempel på hur kartor kan användas som ett effektivt hjälpmedel vid hantering av en skogsbrand genom att kombinera bakgrundskartan med verksamhetsdata och händelsespecifik information.

thumbnail exempelkarta
Effektiva insatser kräver ofta samordning som i sin tur ställer krav på en gemensam och aktuell lägesbild. En förutsättning för detta är förstås en gemensam bakgrundskarta, men även tillgång till verksamhetsspecifik information och information om den aktuella händelsen.

En förutsättning för att skapa en karta som kan ge en aktuell lägesbild är att man lägger ihop flera typer av information:

  • Bakgrundskarta
  • Verksamhetsspecifik information
  • Händelsespecifik information

Under fliken Bakgrundskarta kan du läsa mer om de geodata som rekommenderas som bakgrundskarta.

Nedan beskrivs vad som är typiskt för verksamhetsspecifik information samt händelsespecifik information samt ges exempel på hur det kan användas.

  • Verksamhetsspecifik information
  • Händelsespecifik information