Symboler

MSB rekommenderar

  • Använd den gemensamma, nationella bakgrundskartan
  • Säkerställ tillgång och aktualitet
  • Använd det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000
  • Använd SiTaC-symboler vid skogsbrand
  • Kommuner bör genomföra Blåljuskollen för att säkerställa den kvalitet på data som blåljusverksamheter behöver

Gemensamma symboler underlättar kommunikationen när flera aktörer behöver samverka vid en händelse. Användning av gemensamma symboler minskar risken för missförstånd och oklarheter.

Symbollillustration, karta med symbolerKartan med SiTaC-symboler är från MSB:s Vägledning i skogsbrandssläckning.

Nedan finns symboler och riktlinjer att ladda ner och använda. Om formaten inte passar ditt system finns även specifikationer för symbolerna, som gör det möjligt att konvertera till andra format.

MSB rekommenderar att använda SiTaC-symboler vid skogsbrand.

  • SiTaC – symboler för skogsbrandssläckning
  • Riktlinjer för webbkartografi
  • Fler symboler