Symboler

När flera aktörer behöver samverka vid en händelse underlättas kommunikationen om samma symboler används. På så sätt minskas risken för missförstånd och oklarheter.

Symbollillustration, karta med symbolerKartan med SiTaC-symboler är från MSB:s Vägledning i skogsbrandssläckning.

Nedan finns ett antal symbolpaket i olika format att ladda ner och använda i valfritt system och vi ser gärna att symbolerna får stor spridning och används brett. Skulle inte någon av de format som tillhandahålls passa ditt system finns även specifikationer för symbolerna för att förenkla för den som vill skapa dem även i andra format.

När det gäller symboler för användning vid skogsbrand rekommenderar vi SiTaC-symbolerna som är framtagna just för detta syfte. Även i webbkartografiprojektet togs ett antal skogsbrandsymboler fram, men SiTaC-symbolerna är mer genomarbetade och omfattande så använd dessa i första hand. Webbkartografisymbolerna är framtagna för användning just i webbkartor, men symbolerna kan också användas för andra tillämpningar.

  • SiTaC – symboler för skogsbrandssläckning
  • Riktlinjer för webbkartografi
  • Fler symboler