Nationell bakgrundskarta för krisberedskap och blåljus

Nyfiken på att se hur den rekommenderade bakgrundskartan ser ut över just ditt område?

Klicka på kartbilden nedan för att se en enkel demoversion av den rekommenderade bakgrundskartan.

En gemensam bakgrundskarta är en förutsättning för att arbeta över geografiska och organisatoriska gränser, för att du och din verksamhet ska kunna genomföra era insatser effektivt. Bakgrundskartan bör användas av hela verksamheten före, under och efter en händelse. Det betyder att den bör finnas i alla verksamhetssystem för både ledning och fordon.

MSB rekommenderar en gemensam nationell bakgrundskarta

Den nationella bakgrundskartan består av Lantmäteriets topografiska webbkarta, fastighetsindelning, höjddata och ortofoto tillsammans med information om adresser, byggnader och ortnamn.

Det rekommenderade urvalet av produkter och tjänster som utgör den nationella bakgrundskartan för krisberedskap och blåljus kan du läsa mer om här.

Produkterna och tjänsterna som ingår i bakgrundskartan finns tillgängliga som nedladdningsprodukter för användning offline, och som tjänster för användning online.

MSB rekommenderar att säkerställa tillgång och aktualitet

För att säkerställa att er verksamhet alltid har tillgång till bakgrundskartan - oavsett om det finns internetuppkoppling - behöver din verksamhet installera produkterna i era verksamhetssystem offline. Ytterligare ett sätt att säkra upp tillgången till kartor är att skriva ut på papper. I e-tjänsten Kartutskrift kan du skapa och skriva ut din egen karta i skala 1:10 000 eller 1:50 000. Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat.

För att bakgrundskartan ska vara aktuell behöver verksamheten hålla den uppdaterad. Ladda hem en ny version med jämna mellanrum eller när det skett förändringar i ert verksamhetsområde.

Nedan finns en kort beskrivning av produkterna och tjänsterna.

  • Nedladdningsprodukter för användning offline
  • Tjänster för användning online