Nationell bakgrundskarta för krisberedskap och blåljus

Hur kan den nationella bakgrundskartan se ut?

I Lantmäteriets e-tjänst Min karta kan du se hur karta och ortofoton tillsammans med fastighetsindelning, adresser, byggnader, ortnamn och höjddata kan fungera.

Genom att följa rekommendationerna för den gemensamma nationella bakgrundskartan så kan ni i era system skapa likartad funktionalitet som i Min karta.

Klicka på kartbilden nedan för att öppna Lantmäteriets e-tjänst Min karta.

demo karta

En gemensam bakgrundskarta och ett nationellt referenssystem är en förutsättning för att arbeta över geografiska och organisatoriska gränser, för att du och din verksamhet ska kunna genomföra era insatser effektivt. Bakgrundskartan bör användas av hela verksamheten före, under och efter en händelse. Det betyder att den bör finnas i alla verksamhetssystem för både ledning och fordon.

MSB rekommenderar en gemensam nationell bakgrundskarta

Den nationella bakgrundskartan innehåller ett urval av Lantmäteriets produkter och tjänster, så som topografisk webbkarta, fastighetsindelning, höjddata och ortofoto tillsammans med information om adresser, byggnader och ortnamn.

Det rekommenderade urvalet av produkter och tjänster som utgör den nationella bakgrundskartan för krisberedskap och blåljus kan du läsa mer om här.

För att använda den nationella bakgrundskartan behöver er organisation sätta ihop de rekommenderade produkterna och tjänsterna i era system.

Produkterna och tjänsterna som ingår i bakgrundskartan finns tillgängliga som nedladdningsprodukter för användning offline, och som tjänster för användning online.

MSB rekommenderar att säkerställa tillgång och aktualitet

För att säkerställa att er verksamhet alltid har tillgång till bakgrundskartan - oavsett om det finns internetuppkoppling - behöver din verksamhet installera produkterna i era verksamhetssystem offline.

För att bakgrundskartan ska vara aktuell behöver verksamheten hålla den uppdaterad. Ladda hem en ny version med jämna mellanrum eller när det skett förändringar i ert verksamhetsområde.

Ytterligare ett sätt att säkra upp tillgången till kartor är att skriva ut på papper. I e-tjänsten Kartutskrift kan du skapa och skriva ut din egen karta i skala 1:10 000 eller 1:50 000. Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat.

MSB rekommenderar det nationella koordinatsystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000.

Ett gemensamt koordinatsystem utgör en av grunderna för att blåljusaktörer ska kunna kommunicera om positionen för en händelse.

Nedan finns en kort beskrivning av produkterna och tjänsterna som utgör den nationella bakgrundskartan.

  • Nedladdningsprodukter för användning offline
  • Tjänster för användning online

Trafiknätsdata för blåljusverksamheten

Dataprodukten Trafiknätsdata för blåljusverksamheter består av företeelser och attribut i urval från Trafikverkets öppna databas för väg och järnväg. Det är ett paket med information om vägar och järnvägar med enkel åtkomst och av intresse för blåljusaktörerna.

Paketet kan t.ex. användas för planering och val av rutt men kan också användas för att inhämta information om vägens beskaffenheter för att utvärdera möjlighet för blåljusfordonens framkomlighet. Dataprodukten är lämplig att använda för att skapa kartor efter eget behov.

Den kan också användas för orientering på land med objekt som kan fungera som positionsbestämd landmärke och identifiering av plats längs väg eller järnväg. Det finns även information om företeelser som kan påverka framkomligheten, som tex väghinder, svängförbud etc.

Paketet uppdateras 1 gång/månad och här kan du läsa mer.

Trafikverkets paket med Blåljusdata finns att hämta kostnadsfritt från Trafikverkets nedladdningsportal Lastkajen.

För att ladda ner data krävs registrering av epost-adress på Lastkajen.