Nationell bakgrundskarta för krisberedskap och blåljus

MSB rekommenderar

 • Använd den gemensamma, nationella bakgrundskartan
 • Säkerställ tillgång och aktualitet
 • Använd det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000
 • Använd SiTaC-symboler vid skogsbrand
 • Kommuner bör genomföra Blåljuskollen för att säkerställa den kvalitet på data som blåljusverksamheter behöver

Hur kan den nationella bakgrundskartan se ut?

I Lantmäteriets e-tjänst Min karta kan du se hur karta och ortofoton tillsammans med fastighetsindelning, adresser, byggnader, ortnamn och höjddata kan fungera.

Genom att följa rekommendationerna för den gemensamma nationella bakgrundskartan så kan ni i era system skapa likartad funktionalitet som i Min karta.

Klicka på kartbilden nedan för att öppna Lantmäteriets e-tjänst Min karta.

demo karta

En gemensam nationell bakgrundskarta är en förutsättning för att arbeta över geografiska och organisatoriska gränser och för att aktörer inom krisberedskap och blåljus ska kunna genomföra sina insatser effektivt. Till detta behöver aktörerna använda det nationella referenssystemet för att kunna kommunicera om positionen för en händelse.

MSB rekommenderar aktörer inom krisberedskap och blåljus att implementera den nationella bakgrundskartan i sina system och använda det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000.

Bakgrundskartan innehåller ett urval av Lantmäteriets produkter, så som topografisk webbkarta, fastighetsindelning, höjddata och ortofoto tillsammans med information om adresser, byggnader och ortnamn. Kartan bör användas av hela verksamheten före, under och efter en händelse. Det betyder att den bör finnas i alla verksamhetssystem för både ledning och fordon.

De rekommenderade produkterna finns som:

 • nedladdningsprodukter för användning offline.
 • visnings- och direktåtkomsttjänster för användning online.

Läs mer om vilka produkter som utgör den nationella bakgrundskartan för krisberedskap och blåljus.

Ett urval av produkterna finns tillgängliga utan kostnad för ambulans- och räddningstjänstverksamhet. Läs mer om vilka produkter som är kostnadsfria för ambulans- och räddningstjänstverksamheter.

Säkerställ tillgång och aktualitet

För att säkerställa tillgång till bakgrundskartan oavsett om det finns internetuppkoppling, behöver krisberedskaps- och blåljusaktörer installera produkterna i sina verksamhetssystem offline.

För att bakgrundskartan ska vara aktuell behöver aktörerna se till att hålla den uppdaterad, genom att ladda hem en ny version med jämna mellanrum eller när det skett förändringar i ett verksamhetsområde.

Ytterligare ett sätt att säkra upp tillgången till kartor är att skriva ut på papper. I e-tjänsten Kartutskrift kan du skapa och skriva ut din egen karta i skala 1:10 000 eller 1:50 000. Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat.

Nedan finns en beskrivning för en stegvis implementering av den nationella bakgrundskartan.

 • Nivå 1 Detaljerad karta
 • Nivå 2 Data som stöd för att hitta platser i kartan
 • Nivå 3 Ortofoto som alternativ till bakgrundskartan
 • Nivå 4 Trafiknätsdata för ruttberäkning och navigation
 • Nivå 5 Data som stöd vid planering, insatsledning och rapportering
 • Nivå 6 Data som stöd vid avancerad analys och planering
 • Tips för att införa den rekommenderade bakgrundskartan