Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Kartor för krisberedskap och blåljus

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om kända tillgänglighetsproblem nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver information på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via gis@msb.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Denna tjänst består delvis av kartmaterial som kan vara otillgängligt för vissa grupper. Kartmaterialet hämtas från lantmäteriet och kan ej påverkas av MSB.

Beskrivning WCAG Nivå
Det finns bilder av dekorativ karaktär som ej är uppmärkta som så i CSS. 1.1.1 A
Det finns innehåll som är markerad som fetstil med <b> tag istället för header-tag eller strong-tag. 1.3.1 A
Toppmenyn är inte överhoppningsbar vid navigation med tangentbord. 2.4.1 A

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-12-31.

Hur vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten, med hjälp av verktyget Siteimprove. Senaste bedömningen gjordes 2020-10-06 och är godkänd av tjänstens tjänsteägare. Redogörelsen uppdaterades senast 2020-10-06.