Koll på kartan

MSB rekommenderar

  • Använd den gemensamma, nationella bakgrundskartan
  • Säkerställ tillgång och aktualitet
  • Använd det nationella referenssystemet SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000
  • Använd SiTaC-symboler vid skogsbrand
  • Kommuner bör genomföra Blåljuskollen för att säkerställa den kvalitet på data som blåljusverksamheter behöver

Koll på kartan är ett utbildningsmaterial som ger grundläggande kunskap om kartor, GIS och geodata. Syftet med utbildningen är att höja förmågan att använda kartor och geodata. Utbildningen är öppen för alla att använda.

Utbildningen innehåller fyra moduler:

  1. Kartan som ett verktyg
  2. Geografiska informationssystem (GIS)
  3. Använda kartan
  4. Positionering

Här hittar du Koll på kartan.