Info och FAQ

Kartor för krisberedskap har tagits fram i samarbete mellan Lantmäteriet, Trafikverket och MSB. Arbetet har sitt ursprung i den Nationella geodatastrategin och det fördjupade arbetet för att stödja blåljusaktörernas möjligheter att använda kartor och geodata inom sin verksamhet.

Allteftersom vi får frågor och feedback kopplat till den här platsen kommer en FAQ med svar på de vanligaste frågorna fyllas på och läggas här.

Har du tips och idéer kopplat till Kartor för krisberedskap är du välkommen att höra av dig till gis@msb.se